Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

INSPANNINGSTEST

Het doel van een inspannings- of lactaattest is het evalueren van de fysieke conditie van de atleet enerzijds en het bepalen van de trainingsintensiteit anderzijds. Deze test geeft perfect weer in welke zones er moet worden getraind om progressie te maken richting je doel.

Aan de hand van de tests wordt de individuele aërobe en anaërobe drempel bepaald. Na evaluatie van de testgegevens krijgt de sporter een testrapport met bijbehorend trainingsadvies en hartslagen voor de verschillende trainingsintensiteiten. Indien men dit wenst kan op basis van de test een persoonlijk trainingsschema worden opgesteld.

Fietstest
De fietstest gebeurt op je eigen fiets die op een ergometer geplaatst wordt. De test, evaluatie en bespreking ervan nemen ongeveer anderhalf uur in beslag. Je kan ervoor kiezen om voorafgaan aan de test een elektrocardiogram en of bloedstaal te laten afnemen. Na de test krijg je een uitgebreid testrapport mee naar huis.

Looptest
De looptest wordt uitgevoerd op een loopband. Er wordt progressief gelopen en op het einde gaat de atleet nog eens voluit. Het doel van deze test is opnieuw het bepalen van de aërobe- en anaërobe getraindheid. 

Deze test wordt afgenomen door Dimitri Dekeyser of Hannes Bonami.

Je kan online een afspraak maken. 

Eigen website: https://www.hannesbonami.be